Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky ( "VOP") (vypracované v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, zákon č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a zákonem č. 22 / 2004 Sb O elektronickém obchodu).

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti kupujícího a společnosti Enigmatix s.r.o., se sídlem: Ota Holúska 1A, 841 06 Bratislava, IČO: 53560272, zapsané v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka číslo 92862 / B (dále jen "Enigmatix" nebo jen "prodávající") jako prodávajícího při uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetu, jejichž předmětem je nákup zboží přes internetový obchod umístěný na webové stránce www.zuzanamihalechova.com.

Kdo je to registrovaný zákazník?

Je to jednoduché, registrovaným zákazníkům se může stát fyzická nebo právnická osoba, která vyplnila registrační formulář včetně osobních údajů na stránce www.zuzanamihalechova.com. Údaje které jsou označeny hvězdičkou jsou povinné údaje a jejich vyplnění je nezbytné pro úspěšnou registraci. Registrace zákazníka není podmínkou využívání internetového obchodu www.zuzanamihalechova.com, ale spojují se s ní výhody poskytované společností Enigmatix (možnost sledovat stav objednávek, přehled všech již uskutečněných objednávek, stažení faktur, pravidelné informace o novinkách a akcích).

Uzavření kupní smlouvy

Kupující si objednává zboží u prodávajícího vyplněním formuláře uvedeného na internetové stránce www.zuzanamihalechova.com. Objednávka se považuje za odeslanou momentem doručení prodávajícímu, a to v případě, že obsahuje všechny požadované údaje. Odeslaná objednávka je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Shrnutí objednávky, které bude zasláno na e-mailovou adresu kupujícího, je považováno za akceptaci objednávky, na jehož základě dochází k uzavření kupní smlouvy. Shrnutí objednávky obsahuje číslo objednávky, údaje o kupujícím - fakturační a dodací adresu, telefonický nebo emailový kontakt, údaje o prodávajícím, druh zboží, počet kusů, cenu, náklady na doručení a způsob platby. Objednávka je zároveň registrována v sekci "objednávky". Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží v požadované kvalitě a ceně. Kupující se zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu a náklady na doručení zboží. Jakákoliv změna objednávky po uzavření kupní smlouvy je návrhem na změnu kupní smlouvy a je možná pouze po vzájemné dohodě kupujícího a prodávajícího. Objednávka zaniká, jestliže prodávající nezašle kupujícímu potvrzovací e-mail do 3 dnů od vyplnění a odeslání formuláře. Objednávku může kupující stornovat pouze pokud informuje prodávajícího dříve, než dojde k předání objednávky k odeslání kupujícímu. Kupující informuje prodávajícího o stornu objednávky písemně nebo prostřednictvím formuláře na stránce internetového obchodu www.zuzanamihalechova.com. Prodávající je oprávněn objednávku odmítnout, a to i mlčky, případně bez udání důvodu.

Stornování objednávky

Podle zákona č. 102/2014 CFU - Zákona o ochraně spotřebitele (dále jako "ZOS") při prodeji na dálku má zákazník právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení od smlouvy plyne okamžikem převzetí zboží. Pokud se zákazník rozhodne odstoupit od smlouvy, je povinen zaslat písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. V oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník uvede číslo objednávky, číslo faktury, datum objednání a přijetí zboží, jméno a adresu spotřebitele a číslo účtu ve tvaru IBAN, na který si zákazník přeje poukázat finanční prostředky. Odstoupení od smlouvy je třeba oznámit písemně na adrese Enigmatix s.r.o., Ota Holúska 1A, 841 06 Bratislava, nebo e-mailem na adrese zuzanamihalechova@gmail.com, resp. osobně na adrese Enigmatix s.r.o., Ota Holúska 1A, 841 06 Bratislava. Lhůta pro odstoupení se považuje za dodrženou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odeslány nejpozději v posedný den lhůty na odstoupení od smlouvy. Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva ruší. V souladu s § §517 odst. 1 občanského zákoníku má zákazník právo odstoupit i od části předmětu smlouvy (pokud předmětem smlouvy bylo více produktů resp. Druhů zboží). V případě odstoupení od smlouvy v souladu s ustanoveními ZOS je zákazník povinen zaslat zboží na adresu Enigmatix s.r.o., Ota Holúska 1A, 841 06 Bratislava do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14 denní lhůty. Zboží nám zašlete spolu s fakturou jako doporučenou zásilku. Abychom se vyhnuli případným problémům nezasílejte prosím zboží na dobírku. Cena za zakoupené zboží Vám bude vrácena až po doručení vráceného zboží zpět na naši výše uvedenou adresu (resp. Po prokázání formou doručenky, že zboží bylo zpětně zasláno na naši adresu) a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů pokud se nedohodneme jinak (např. poskytnutím slevové poukázky na další nákup). Náklady spojené s vrácením zboží do naší provozu snáší zákazník. Při odstoupení od smlouvy Vám budou stejně vráceny náklady dodání zboží v rozsahu nejlevnějšího běžného způsobu doručení z naší nabídky. Pokud zboží bude poškozeno, nekompletní, bez originálního obalu resp. použitý, zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

Cena a platební podmínky

Kupní cena zboží je uvedena na internetové stránce prodávajícího - www.zuzanamihalechova.com u každého produktu černou resp. hnědou barvou. Pro srovnání se u většiny produktů uvádí i "Běžná cena" produktu, která je uvedena černou barvou, resp. Je přeškrtnutá - jde o maloobchodní doporučenou cenu, za kterou se zboží obvykle prodává. Tyto ceny jsou průběžně aktualizovány na základě informací od provozovatele dodavatelů a vydavatelství. Pokud není uvedeno jinak, ceny jsou uváděny včetně DPH (obvykle představuje DPH na produkty 20% resp. pro některé produkty 10%). Prodávající si vyhrazuje právo cenu měnit dle svého uvážení. Kupní cena je platná v době vytvoření objednávky a nezahrnuje náklady na přepravu zboží z expedičního místa prodávajícího na místo dodání. náklady na přepravu jsou účtovány zvlášť podle platného ceníku dopravy. Akční ceny, jakož i další slevy platí pouze v konkrétním časovém období, během kterého akce trvá a jen při splnění podmínek uvedených pro každou akci . Akce a slevy nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno jinak.

Při objednávkách, v rámci České republiky dodávaných poštou, se k ceně objednávky účtuje i poštovné ve výši 2,50 EUR, resp. ve výši ceny, která je uvedena v objednávkovém procesu. Při objednávkách dodávaných poštovním kurýrem (přímo na adresu kupujícího) bude účtováno poštovné ve výši 4,00 EUR, resp. ve výši ceny, která je uvedena při výběru způsobu dopravy v objednávkovém procesu. Při objednávkách dodávaných prostřednictvím sítě Zásilkovna se účtuje poplatek 2,00 EUR, resp. ve výši ceny, která je uvedena v objednávkovém procesu. Při objednávkách, v rámci České republiky dodávaných kurýrní společností SPS se účtuje poplatek 4,00 EUR, resp. ve výši ceny, která je uvedena v objednávkovém procesu. Při objednávkách dodávaných v rámci a mimo EU se za dopravu účtuje poplatek 8,00 EUR, resp. ve výši ceny, která je uvedena v objednávkovém procesu. Náklady za doručení zboží kupujícímu nejsou účtovány při objednávkách, jejichž hodnota přesáhne 35,00 EUR, to však platí pouze v případě zaslání objednávky prostřednictvím České pošty (např. Uložení na poště, balíkoboxu, kurýra a pod.), Zásilkových a služeb kurýra SPS v rámci území ČR. Kupující má možnost uhradit prodávajícímu cenu dohodnutou v kupní smlouvě jedním z následujících způsobů platby: na dobírku (platbou při převzetí zboží u doručovatele), elektronickým převodem, online platebními nástroji nebo převodem na účet na základě vystavené faktury.

Při platbě na dobírku, tedy při převzetí zásilky, je účtován poplatek 1,00 EUR, avšak tento způsob platby není žádoucí. Závazek kupujícího zaplatit kupní cenu se považuje za splněný momentem připsání kupní ceny na účet prodávajícího uvedený v potvrzení objednávky, nebo předáním kupní ceny kurýrovi nebo zaplacením kupní ceny na poště. Kupující se zároveň zavazuje uvést správný variabilní symbol uvedený v potvrzení objednávky. Kupující si plně uvědomuje, že uvedení nesprávného variabilního symbolu může mít za následek chybné párování platby elektronickým systémem, případně nespárovaného platby, které může být považováno za neuhrazení kupní ceny.

Dodací lhůty

Dodací lhůta, ve které společnost Enigmatix s.r.o. dodává zboží, je uvedena u každého produktu zvlášť, má orientační charakter a znamená, do kolika pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy obvykle danou zásilku kupující odešle, respektive odevzdá zásilku doručovateli. Přeprava doručovateli trvá obvykle od 2 do 7 dní, v závislosti na typu přepravy, kterou si kupující zvolil. Určení dodací lhůty se odvíjí od skladových zásob prodávajícího a skladových zásob dodavatelů. Dodací lhůta produktů resp. ostatních položek se obvykle pohybuje od 12 hodin do 15 pracovních dnů. V případě, že se kupujícímu zdá dodací lhůta (doba vyřizování) nepřiměřeně dlouhá, má kupující právo před expedicí zboží objednávku stornovat. Storno objednávky provede kupující prostřednictvím formuláře na stránce www.zuzanamihalechova.com v části můj účet - objednávky, to však jen v případě, že je kupující registrovaným zákazníkům internetového obchodu www.zuzanamihalechova.com nebo v jiném případě e-mailem na adrese zuzanamihalechova@gmail.com. Registrovaný zákazník si může stav vyřizování objednávky zkontrolovat v části "moje objednávky". V případě úhrady objednávky elektronickou platbou, budou prostředky vráceny do 14 dnů od stornování objednávky na bankovní účet zákazníka (číslo bankovního účtu ve tvaru IBAN oznámí zákazník písemně prodávajícímu). Storno objednávky pro neregistrovaného zákazníka lze uskutečnit jen písemně, mailem, nebo telefonicky.

V případě, že u zboží je uvedeno "Skladem" a resp. "Odesíláme ihned" znamená to, že zboží se nachází přímo na skladě prodávajícího a expedice proběhne obvykle týž, resp. následující pracovní den od přijetí objednávky. V případě, že u zboží je uvedeno "Dodání do 7 pracovních dní", znamená to, že zboží se nachází na externím skladě dodavatele prodávajícího a zboží bude expedováno v co nejkratším možném čase v závislosti na dodávce od dodavatele.

V případě těžší dostupných produktů, u kterých dodavatel uvedl nesprávnou dobu dodání, se může doba dodání prodloužit, o čemž bude kupující vyrozuměn, jakmile prodávající zjistí bližší informace o dostupnosti daného produktu, a to buď telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím uživatelského účtu kupujícího .

Akceptováním VOP zákazník souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, že není možné dodat všechno objednané zboží v dohodnutém termínu. Prodávající může objednávku rozdělit a dodat po částech z důvodu urychlení dodání jednotlivých produktů. V tomto případě hradí zbývající náklady na dopravu prodávající a kupující hradí jen cenu dopravy která byla uvedena při původní objednávce. Kupující má nárok požádat o rozdělení objednávky zejména z důvodu urychlení dodání produktů, avšak v tomto případě hradí zbývající náklady na dopravu kupující. V případě, že objednaný produkt z jakýchkoliv důvodů vyprodal, resp. není možné aby prodávající produkt zajistil, má prodávající právo objednávku produktu stornovat. O této situaci bude prodávající kupujícího informovat, a to buď telefonicky, písemně, e-mailem nebo prostřednictvím uživatelského účtu na stránce www.zuzanamihalechova.com. V případě úhrady objednávky elektronickou platbou, budou prostředky vráceny do 14 dnů na bankovní účet zákazníka (číslo bankovního účtu ve tvaru IBAN oznámí zákazník písemně prodávajícímu).

U produktů, které ještě nebyly vydány "Předprodej" resp. "Novinka" je dodací lhůta, jakož i datum vydání uveden na stránce pouze orientačně a nezávazně. Datum vydání produktu při předprodejích je aktualizován na základě informací od vydavatele resp. dodavatele daného produktu. Produkt označený jako "Předprodej" resp. "Novinka" bude expedováno v co nejkratším možném čase od jeho dodání na sklad prodávajícího.

Produkt, který má uvedený stav "Vyprodáno", nelze momentálně objednat, o případné dotisku získáte telefonicky, resp. e-mailem.

Místo a způsob dodání zboží

Závazek společnosti Enigmatix s.r.o. dodat zboží je splněn předáním zboží zákazníkovi, resp. oprávněné osobě uvedené v objednávce, nebo jeho předáním prvnímu přepravci k přepravě, resp. pokud společnost Enigmatix s.r.o. byla připravena předat zboží kupujícímu v dohodnutém místě a čase a kupující si zboží nepřevzal z jiných důvodů, než jsou důvody na straně společnosti Enigmatix s.r.o. V případě, že si kupující zboží nepřevezme ve stanovené lhůtě resp. se zboží vrátí společnosti Enigmatix s.r.o., je společnost Enigmatix s.r.o., oprávněna odstoupit od kupní smlouvy a od kupujícího požadovat náhradu nákladů na přepravu spojených s neúspěšným dodáním zboží.

Za místo dodání se považuje adresa, kterou kupující uvedl při objednávce jako místo dodání a dodávající ji jako místo dodání potvrdil v potvrzení objednávky. Dodání zboží bude uskutečněno prostřednictvím kurýrní společnosti, nebo prostřednictvím České pošty S.p.A., příp. si kupující může zboží převzít osobně na adrese Enigmatix s.r.o., Ota Holúska 1A, 841 06 Bratislava.

O připraveni zboží a předání přepravní firmě resp. možnosti vyzvednout si zboží na odběrném místě bude zákazník informován, a to buď e-mailem, nebo telefonicky, nebo SMS.

Doručení zásilky Slovensku poštou trvá 2-5 dní v závislosti na místě dodání, doručení kurýrní službou je do 24 hodin od vyzvednutí zásilky přepravcem (doručení probíhá pouze v pracovní dny). Doručení prostřednictvím zásilkových trvá 2-5 dní. Přesné informace o termínech, podmínkách doručení a místě, kde se nachází zásilka najdete na stránkách České pošty (www.posta.sk) a na stránkách kurýrní služby SPS http://www.sps-sro.sk. Ceny uvedené v tabulce platí pouze pro odeslání obyčejných zásilek v rámci České republiky, a to jen při zaslání celé objednávky v jedné zásilce. Ceny poštovného jsou uvedeny včetně DPH. Pokud by došlo k rozdělení objednávky do více zásilek, může se poštovné navýšit, a to o hodnotu příslušející počtu a typu zásilek.

Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů). klient uděluje provozovateli Enigmatix s.r.o., Ota Holúska 1A, Bratislava pro účel zajištění plnění objednaných služeb v rozsahu:

- titul, jméno, příjmení

- adresa bydliště

- telefonický kontakt

- e-mail

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je svobodně daným, konkrétním, konkrétním, informovaným a jednoznačným projevem mé vůle, který uděluji na období nezbytné pro zajištění výše uvedených činností. (Tj 5 let ode dne udělení souhlasu). Po této lhůtě budou Vaše osobní údaje mechanicky zlikvidovány (skartovány) a nebudou dále zpracovávány v žádné databázi.

Před udělením souhlasu jsem byl / a informován / á o následujících skutečnostech:

1. moje osobní údaje nebudou poskytovány příjemcům.

2. mé osobní údaje, jejichž poskytnutí je dobrovolné, budou uchovávány po dobu platnosti souhlasu a nebudou zpracovávány na žádný jiný účel, než na ten, který byly získány.

3. jak dotyčná osoba mám právo požadovat od provozovatele přístup k mým osobním údajům, které se mě týkají, právo na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracovávání, právo namítat proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

4. v odůvodněném případě mám jako dotčená osoba právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky.

5. beru na vědomí, že přeshraniční přenos mých osobních údajů do třetí země se neuskutečňuje.

6. beru na vědomí, že nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Své právo kdykoli odvolat souhlas, a to i před uplynutím doby, na kterou byl tento souhlas udělen, mohu jak dotyčná osoba uplatnit následujícími způsoby:

1. emailovou žádostí na zuzanamihalechova@gmail.com

2. telefonicky na +421 940 399 598

3. zasláním písemné žádosti na adresu sídla provozovatele s uvedením textu "GDPR - odvolání souhlasu" - na obálce

Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. V případě jakýchkoliv otázek souvisejících s ochranou vašich osobních údajů včetně uplatnění Vašich práv ve smyslu Nařízení a zákona o ochraně osobních údajů Vás prosíme, abyste nás kontaktovali na emailové adrese: zuzanamihalechova@gmail.com

Společnost Enigmatix s.r.o. prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem a platnou legislativou a dbá na to, aby nedošlo k jejich neoprávněnému použití.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci optimalizace společností data2shop s.r.o, do kterých je náš eshop zapojen.

Použití dárkových poukázek

Dárkovou poukázku Enigmatix s.r.o. lze uplatnit v internetovém obchodě www.zuzanamihalechova.com nebo v kamenných prodejnách obchodní sítě Enigmatix s.r.o. Při objednávce přes internet může kupující použít při jednom nákupu pouze jednu dárkovou poukázku. Pro uplatnění poukázky v internetovém obchodě kupující zadá jedinečný 4místný až 6-místný kód uvedený na dárkové poukázce do příslušného rámečku v nákupním procesu (krok 3 Platba a doručení) a zaklikne tlačítko "Ověřit kupón". Systém ověří platnost dárkové poukázky a z celkové částky objednávky uvedené včetně DPH odečte hodnotu dárkové poukázky formou slevy.

Při uplatnění dárkové poukázky v kamenných prodejnách prodávajícího, může zákazník uplatnit více dárkových poukázek najednou vrámci jednoho nákupu. Pro uplatnění poukázky v kamenné prodejně se kupující prokažte platnou dárkovou poukázkou nebo jedinečným 4-místným až 6-místným kódem, který je uveden na poukázce.

Dárková poukázka má platnost 1 rok ode dne jejího zakoupení. Datum expirace její platnosti je uveden v rámečku na dárkové poukázce pod názvem "Platnost poukázky do:" Hodnota dárkové poukázky je uvedena jako suma včetně DPH. Dárkovou poukázku nelze směnit za hotovost.

V případě, že si kupující uplatní dárkovou poukázku a celková suma zboží je vyšší než je hodnota dárkové poukázky, kupující je povinen zbytek sumy doplatit, a to v závislosti na formě platby, kterou si kupující zvolil (při nákupu přes internet - dobírka nebo online platba , při nákupu v kamenné prodejně - hotovost nebo platební karta).

V případě, že je celková hodnota zboží nižší, než je hodnota uplatněné dárkové poukázky, zbytek sumy přepadává, a to bez nároku na náhradu. V případě použití v kamenných prodejnách se z dárkové poukázky nevydává.

V případě odstoupení od smlouvy ve smyslu platné legislativy a následného vrácení zboží uhrazeného dárkovou poukázkou, bude zákazníkovi zaslána celková částka vráceného zboží ve formě dárkové poukázky.

Cookies

Na stránce www.zuzanamihalechova.com jsou používány soubory - cookie, které slouží k provozu webových stránek, a které umožňují kupujícímu přihlásit se do bezpečných sekcí webové stránky, analyzovat jakým způsobem kupující pracuje se stránkou www.zuzanamihalechova.com, pro zlepšení a zjednodušení použitelnosti a komfortu webových stránek prodávajícího. Údaje, které cookie sbírají, Kupujícího osobně neidentifikují.

Dohled

Dohled nad dodržováním povinností ze strany prodávajícího ve věcech ochrany spotřebitele ve smyslu platné právní úpravy provádí Slovenská obchodní inspekce, Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj se sídlem Prievozská 32, 820 07 Bratislava.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 01.08.2021.